top of page

אפעה

Apply Now

Job Type

About the Role

אורכו מגיע עד ל 90 ס"מ

Requirements

About the Company

לאורך הגב כתמים לא אחדים במספר גוונים המתאימים לסביבית המחייה (לרוב כתום/חום/חום/חום בהיר)
נפוץ בעיקר באיזורים מדבריים ופעיל בעיקר בשעות הלילה,
תזונה כוללת לטאות, מכרסמים וציפורים.
בהטלה אחת שמתרחשת סביב אוגוסט בוקעים עד 10 אבוקעים .

Apply Now
bottom of page